Bidden met het Onze Vader

bidden03Op zondag 4 en 11 oktober 2009 heb ik gepreekt over het Onze Vader. Hieronder kun je de twee Bronwaters downloaden. Verder doe ik ook een praktische handreiking door middel van de ‘Schijf van 5 voor een gezond gebedsleven’ en reik ik een preeksamenvatting over ‘Bid ophoudelijk’ aan.

Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (1)

Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (2)

Schijf van 5 voor een gezond gebedsleven

Bid onophoudelijk

Ga om de gehouden preken te beluisteren naar:

www.josdouma.nl/luisterpreken.

Advertentie
Geplaatst in Bidden. 1 Comment »

Leeskring bidden

beumerbiddenEr gaat een leeskring van start! Op initiatief van de Taakgroep Bijbel en Gebed gaat een groep belangstellenden het boek ‘Bidden. Het meest intieme gesprek’ van Jurjen Beumer lezen. Voor meer informatie en opgave: www.fonteinkerkhaarlem.nl/bidden/leeskring.htm .

Van dit boek heb ik een tijdje geleden een korte recensie geschreven in het Bulltein van Geloven in de Stad. Hieronder volgt het:

Het meest intieme gesprek

Bidden doen we allemaal. De meesten van ons vinden het moeilijk. We kunnen wel wat hulp gebruiken. Want we vermoeden, en weten soms zelfs zeker, dat de weg van het gebed de weg van het léven is.

Jurjen Beumer, predikant-directeur van Stem in de Stad en auteur, schreef er een boek over. Het is niet een stoer en dogmatisch betoog en evenmin een zoveelste stappenplan op weg naar een succesvol gebedsleven. Het is een integer en liefdevol boek waarin de auteur dicht bij zijn lezers komt. Geen vrome verhalen van een beroepsbidder, maar een kwetsbaar verhaal over het gebed dat ‘misschien wel de meest radicale daad van een mens is.’ Beumer zet heel laag in met bidden als een gesprek met jezelf aangaan. Zo bezien bidt iedereen. Maar er komt (hopelijk) een moment dat de monoloog een dialoog wordt. Intussen komen er heel veel onderwerpen aan de orde: de vier etappes van het gebed (danken, biechten, vragen, aanbidden) gebedsgenezing, gebedshoudingen en -technieken. Ook is er een hoofdstuk over het gebed in de ontmoeting tussen godsdiensten. Het eindigt met tien gebeden voor de lange weg.

Jurjen Beumer helpt je als lezer langs zowel oude vertrouwde als nieuwe verrassende lijnen na te denken over het gebed als ‘het meest intieme gesprek’.

Geplaatst in Bidden. Leave a Comment »

Kleine groep

kringVoor de leiders van de kleine groepen in de Fonteinkerk is nu een aparte pagina gemaakt waarop handreikingen te vinden zijn voor het invullen van een groepsavond rond het thema bidden. Klik rechts boven in beeld op ‘Kleine groep’!

Een bemoedigend gebed (van Hans Bouma):

Eigenwaarde

Wat Gij in ons ziet –
uw beeld, uw gelijkenis,

mensen met een eigen naam,
een eigen gezicht,
een eigen geheim.

Mensen
die scheppend en bevrijdend
in het leven staan,

mensen sterk in liefde,
vaardig in recht,
bedreven in vrede.

Wat Gij in ons ziet –
naaste medewerkers,
toegewijde partners.

O God dat wij,
ongeacht onze situatie,
van betekenis mogen zijn,

van grote betekenis voor U,
voor de mensen om ons heen,
de wereld die wij bewonen.

Hoe sterkt Gij ons
in ons zelfrespect,

een heel nieuwe gevoel
van eigenwaarde
geeft Gij ons.

Geplaatst in Bidden. Leave a Comment »

Bid weer zoals je vroeger bad

Shepherd with sheep. Nazareth Village.“Er was eens een jonge herder die niet in staat was Hebreeuwse gebeden te zeggen. Het enige wat hij deed was iedere dag zeggen: ‘Heer van de wereld, u weet het, als u vee had en u gaf het mij om het te hoeden, van alle anderen vraag ik loon voor het hoeden van hun vee, maar voor u zou ik het voor niets doen, omdat ik u liefheb.’ Op een dag kwam er een godgeleerde voorbij en hij hoorde de herder zijn gebed uitspreken. ‘Dwaas’, zei de godgeleerde, ‘zo moet je niet bidden.’ ‘Hoe moet ik dan bidden?’vroeg de herder. De godgeleerde leerde hem de zegenspreuken in de goede volgorde, het Sjema, het stille gebed en zei: ‘Nu kun je voortaan op de juiste wijze bidden.’ Maar toen de godgeleerde weer weg was, vergat de herder alles wat hij had geleerd en bad hij helemaal niet meer, want het gebed ‘Heer van de wereld, als u vee had…’ durfde hij niet meer te bidden. Op een nacht kreeg de godgeleerde een droom. Een stem zei: ‘Als jij die herdersjongen niet vertelt dat hij weer mag bidde zoals voorheen, zal een groot ongeluk je treffen. Want je hebt mij beroofd van een van mijn dierbaarste zonen.’ De volgende morgen ging de geleerde naar de herdersjongen terug en vroeg hem: ‘Wat bid je?’ ‘Ik bid helemaal niet meer’, antwoordde de herder. ‘Wat u mij geleerd hebt, kon ik niet onthouden, en u hebt mij verbonden om te bidden “Heer van de wereld, als u vee had…”.’ Toen vertelde de godgeleerde wat hij gedroomd had. ‘Nu weet ik dat het niet goed was wat ik je zei. Alsjeblieft, bid weer zoals je vroeger bad.’”

Geplaatst in Bidden. Leave a Comment »

Gebedsarmoede

Ik las een artikel waarin Henk Binnendijk aan het woord is. Het lijkt me dat hij behartenswaardige dingen zegt.

binnendijkBinnendijk:
gebedsarmoede één van de grootste zonden

“Christenen onderschatten bidstonden. Gebed is een ondergeschoven kindje,” zegt evangelist Henk Binnendijk. “Het merendeel van de christenen is zich te weinig bewust van wat God door gebed heen doet. De gebedsarmoede is één van de grootste zonden binnen het christendom. Gebed is één van de middelen waarmee wordt gebouwd aan Gods Koninkrijk.”

Het feit dat tijdens de door kerken georganiseerde bidstonden een klein percentage van de gemeenteleden deze bijeenkomsten bezoekt, valt ook Binnendijk op. De voormalig televisieprogrammamaker en -presentator is regelmatig tijdens de bidstonden in zijn gemeente aanwezig. Voor veel gemeenten is het een lastige situatie, want hoe zorgt men ervoor dat mensen wel tijd vrijmaken voor bidstonden? “Bidden dat er meer mensen komen. Dat is de enige weg,” zegt Binnendijk.

“Gebed is spreken en luisteren. Tijd vrijmaken voor gebed is voor veel christenen een moeilijk punt. Er wordt te weinig de stilte opgezocht in de drukte van deze tijd. Gebed is als een antenne. Paulus zei: ‘Bid zonder ophouden’ en David zei: ‘Ik ben één en al gebed’. Het is belangrijk om alles biddend voor te bereiden en uit te werken. Het begint altijd met gebed met als gevolg dat God iets doet,” laat Binnendijk weten.

Strijd
Dat gebed strijd met zich meebrengt, blijkt het volgende door Binnendijk gegeven voorbeeld: “Toen Mozes zijn arm ophief tijdens de strijd tussen de Israëlieten en de Amelekieten won Israël. Hief Mozes zijn arm niet op, wonnen de Amelekieten.” Dat het niet goed gaat met het kerkelijk leven in Nederland is ook Binnendijk niet onbekend. “Het geringe gebedsleven is daarvan één van de belangrijkste oorzaken.”

Geplaatst in Bidden. Leave a Comment »

Het alfabet

alfabetEen verhaal uit de Joodse traditie:

Er was eens een Jood die voor de grote feestdagen naar de stad Jeruzalem kwam. Bidden kon hij niet, het enige wat hij geleerd had was het alfabet. Verder niets. Toen de gemeente begon te zingen ging hij naar de heilige ark en sprak tot God: ‘Ik kan niet lezen, want ik ben analfabeet. Tijd om te leren en studeren heb ik niet, want ik ben dag en nacht bezig droog brood te verdienen voor mijn arme familie. Maar u weet toch wat ik nodig heb. Ik zal nu de letters van het alfabet voor u opzeggen en ik vraag u om van deze letters de goede zinnen te vormen.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Je wens zal vervuld worden. God wil niet het gebed. God wil het hart.’

Geplaatst in Bidden. Leave a Comment »

Een begin maken

biddenbeginZondag 6 september hebben we in de Fonteinkerk een begin gemaakt met het jaarthema ‘Bidden is het beste begin’. In veel preken zal ik het komende seizoen aandacht geven aan bidden. Ook bied ik graag praktische handreikingen aan om thuis persoonlijk of samen intensiever bezig te zijn met bidden.

Hieronder vind je links naar a) de gehouden preek in de morgendienst, b) een schema aan de hand waarvan je je eigen ‘beginsituatie’ kunt bepalen, c) een klein boekje dat je zelf kunt printen en vouwen met enkele kerngedachten uit de eerste preek, d) een kwartetspel voor kinderen, de gehouden leerpreek in de middagdienst en e) de handout bij de preek over ‘Bidden met Calvijn’.

Omdat ik u bemin

openhandenVader,

Ik verlaat mij op u,
doe met mij wat u goedvindt.
Wat u ook met mij doen wilt,
ik dank u.
Tot alles ben ik bereid,
alles aanvaard ik,
als uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.
Ik leg mijn ziel in uw handen,
ik geef ze aan u, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een noodzaak
van liefde is mij te geen,
mij zonder voorbehoud op u te verlaten,
met een oneindig vertrouwen:
want u bent mijn Vader.

Charles de Foucauld (1858-1916)

Geplaatst in Gebed. 1 Comment »

Het beste begin

bidden02Bidden is het beste begin is het jaarthema 2009-2010 van de Fonteinkerk in Haarlem. Deze weblog biedt praktische handreikingen, bezinnende teksten, boekentips, gebeden en nog meer om je concreet te helpen om te groeien in gebed. Hopelijk wordt dit de plek waar je je oefent in deze waarheid: bidden is het beste begin!

Waarom heb ik voor dit thema gekozen?

  1. Omdat ik zelf een verlangen heb om te groeien in gebed. Ik merk dat bidden me niet gemakkelijk afgaat en dat ik het gevaar loop om mijn gebedsleven te beperken tot die momenten waarop ik daartoe als werker in de kerk geroepen ben.
  2. Omdat het in de gemeentevisie van de Fonteinkerk staat. Dit is de eerste zin van die gemeentevisie: ‘Wij willen een biddende gemeente zijn!’ Maar ik merk dat bidden helemaal niet zo’n belangrijke plaats inneemt in het gemeenteleven. En ik constateer ook dat ik er in de prediking (op een serie over Zondag 45-52 van de Catechismus na) nauwelijks expliciet en structureel aandacht voor heb gevraagd.
  3. Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist. Dat is een zin uit de Heidelbergse Catechismus die minstens een basis vormt om veel aandacht aan gebed te besteden in de gemeente. Bidden is het kloppende hart van het leven met de Heer.
  4. Omdat het gebed de taal van Gods koninkrijk is. In het voorbije half jaar (januari tot juni 2009) stond het koninkrijk van God in de prediking centraal. Bidden zou je kunnen noemen: de taal van het koninkrijk. Daarom is dit nieuwe thema ook een verdere verdieping van het thema van het koninkrijk van God.
  5. Omdat er veel verlegenheid rondom het gebed bestaat. Dat merk ik bij mezelf en ook in pastorale contacten in de gemeente. Er leven veel vragen rond het gebed, zowel theoretisch (Heeft bidden wel zin? Wat doe ik eigenlijk als ik bid? Wat moet ik met onverhoorde gebeden?) als praktisch (Hoe kan ik het beste bidden? Welk tijdstip is het geschiktst? Hoe voorkom ik dat bidden een sleur wordt? Hoe kun je het beste samen bidden?)
  6. Omdat bidden een belangrijke pijler vormt voor spirituele gemeenteopbouw. In veel kerken wordt hard gewerkt aan een nieuwe visie en missie en aan eigentijdse structuren en vormen (missonaire gemeenteopbouw). Maar het blijft onverminderd belangrijk om ook doelgericht bezig te zijn met groei in geloof en spiritualiteit, omdat het uiteindelijk om mensen gaat die als navolgers van Jezus Gods beeld steeds meer beginnen te vertonen (spirituele gemeenteopbouw).

In Christus verbonden,

ds. Jos Douma